ولی آذروش

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

azarvash@atsaba.com


جواد کریمی خضراء

رئیس هیئت مدیره

karimi@atsaba.com


علیرضا جعفری هرندی

عضو هیئت مدیره

مهدی ابزری

عضو هیئت مدیره

abzari@atsaba.com

علی بخشایش

عضو هیئت مدیره

bakhshayesh@atsaba.com

دفتر مرکزی

آدرس : ایران، تهران، خیابان پاسداران، خیابان حجت سوری،نبش رام  پلاک5
کد پستی :  1946813193
شماره تماس : 02126653266 -02126653253
شماره فکس  : 02126653509
ایمیل :  info@atsaba.com
ارتباط با ما