ولی آذروش

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

azarvash@atsaba.com

قائم مقام مدیر عامل در امور اجرایی

حمزه کریمی

معاونت پشتیبانی وبرنامه ریزی

h.karimi@atsaba.com

عبدالمجید قند ریز

معاونت امور شرکتها

ghandriz@atsaba.com

جواد منشی زاده

معاونت سرمایه گذاری واقتصادی

monshizadeh@atsaba.com

الیاس رمضانی سراجاری

مدیر مالی

ramezani@atsaba.com

عظیم مسلم زاده

مدیر اداری و پشتیبانی

moslemzadeh@atsaba.com

محبوبه رشیدی

مدیر فن آوری اطلاعات

rashidi@atsaba.com

غزاله حیدریان

مدیر محیط زیست و HSE

heydarian@atsaba.com

حسن طاهری

مدیر برنامه و بودجه

taheri@atsaba.com

رویا درخشانی

مدیر بورس

derakhshani@atsaba.com

داریوش دلفانی

مدیر ارتباطات و روابط بین الملل

delfani@atsaba.com

فاطمه آقاجعفری

مدیر بررسی و کنترل پرژه ها

aghajafari@atsaba.com

دفتر مرکزی

آدرس : ایران، تهران، خیابان پاسداران، خیابان حجت سوری،نبش رام  پلاک5
کد پستی :  1946813193
شماره تماس : 02126653266 -02126653253
شماره فکس  : 02126653509
ایمیل :  info@atsaba.com
ارتباط با ما